Last edited by Mejora
Wednesday, May 13, 2020 | History

4 edition of Meddai Syr Ifor. found in the catalog.

Meddai Syr Ifor.

Williams, Ifor Sir

Meddai Syr Ifor.

by Williams, Ifor Sir

  • 350 Want to read
  • 28 Currently reading

Published by Llyfrfa"r MethodistiaidCalfinaidd .
Written in English


The Physical Object
Pagination135p.,ill.,19cm
Number of Pages135
ID Numbers
Open LibraryOL20063169M
ISBN 100901330019
OCLC/WorldCa32217994

Meddai Syr Ifor @Llais_Ogwan. 10 Llai wan Ebrill Mae William Griffith yn adnabyddus i drigolion Dyffryn Ogwen fel awdur y gân ‘Defaid William Morgan’ a anfarwolwyd gan Hogia Llandegai. Yr oedd yn fardd toreithiog a chyhoeddodd ddwy gyfrol o farddoniaeth. Un ohonynt sydd. Mae Pontllyfni (ynganiad) yn bentref bychan ar arfordir gogleddol Gwynedd, ar briffordd yr A rhwng Caernarfon a Phwllheli.Y ffordd gywir o sillafu'r enw, yn ôl y Rhestr o Enwau Lleoedd, (Gwasg y Brifysgol) yw lle mae Afon Llyfni yn cyrraedd y môr, ychydig i'r gorllewin o Benygroes a r yr ardal yn rhan o Ddyffryn : Cymru.

Beibl mewn un flwyddyn Pennill o Ddiwrnod Chwilio Beibl Cymraeg Cyfrannwch Cysylltwch â Ni Apiau Beibl Sanctaidd (XML Files).   In addition, there are online websites and books that are beneficial. When you have young children in the family explaining overdose is a difficult and often overwhelming experience for children. Tips for Talking with Children about Addiction and Overdose Loss is .

"Nid lleidr wnaeth o, Capten," meddai Sarjant Colon. "Achos roedd ei bocedi'n llawn arian. Un ddoler ar ddeg." "Faswn i ddim yn galw hynny'n llawn", dywedodd Capten Vimes. "Roedd hi'n geiniogau a dimeiau i gyd, syr. Rhyfedd fod ei drowsus wedi dal y pwysa'. A dwi wedi bod mor glyfar â . 24,, articles and books. Periodicals Literature. Keyword Title Author Topic. dim ond ar dri chartref yn unig yn Nyffryn Ogwen y gosodwyd coflechi i goffau rhywun: cartrefi Syr Ifor Williams yn Nhregarth, y cerddor R S Hughes ym Methesda, a'r arlunydd ac awdur, Brenda Chamberlain yn Rachub. roedd gofyn sicrhau caniatad perchenogion.


Share this book
You might also like
Religion & Theology a Guide to Current Reference Resources

Religion & Theology a Guide to Current Reference Resources

Literary culture and female authorship in Canada 1760-2000

Literary culture and female authorship in Canada 1760-2000

Secret Weapons of WW2

Secret Weapons of WW2

S-Wave Focal Mechanism Studies of the Hindu Kush Earthquake of July 6, 1962.

S-Wave Focal Mechanism Studies of the Hindu Kush Earthquake of July 6, 1962.

Department of Defenses role in combating terrorism and force protection lessons learned since the attack on the U.S.S. Cole

Department of Defenses role in combating terrorism and force protection lessons learned since the attack on the U.S.S. Cole

Bad Dreams/good Girl

Bad Dreams/good Girl

Thesaurus of Violoncello Players Violoncello Piano

Thesaurus of Violoncello Players Violoncello Piano

Carrying-capacity as a basis for sustainable development

Carrying-capacity as a basis for sustainable development

Your personality.

Your personality.

City of Hereford official guide.

City of Hereford official guide.

new deal

new deal

German Aircraft World War 2

German Aircraft World War 2

Issues of ICT, school reform and learning-centered school design

Issues of ICT, school reform and learning-centered school design

Manchester

Manchester

spiritual crisis of the scientific age.

spiritual crisis of the scientific age.

Role muddles

Role muddles

The Cornish squire

The Cornish squire

Leonard Cohen

Leonard Cohen

Meddai Syr Ifor by Williams, Ifor Sir Download PDF EPUB FB2

Sir Ifor's aim in publishing his early books — Breuddwyd Maxen () and Cyfranc Lludd a Llevelys () — was a purely practical one, namely the provision of texts for the use of schools and colleges and similarly at a later date Chwedlau Odo () and Pedeir Keinc y Mabinogi ().

Hardcover: pages Publisher: University of Wales Press (Ma ) Language: Welsh ISBN ISBN Product Dimensions: x x inches Shipping Weight: pounds Customer Reviews: Be the first to write a review Amazon Best Sellers Rank: #14, in Books (See Top in Books)Author: Syr Ifor Williams.

Ifor Owen was born in Cefnddwysarn, Gwynedd, Wales, on 3 July He was educated at the Boys' Grammar School in Bala and then Bangor Normal College.

He trained at Bangor to be a teacher specialising in art and science; though initially he wanted to specialise in art, but was persuaded against it by his father, who believed the subject was "only for girls". At the age of 21 he became. Casglwyd hwy'n dri llyfr — Meddwn i (), I ddifyrru'r Amser () a Meddai Syr Ifor ().

Fel ysgolhaig ymroddedig ni bu iddo erioed ddifyrrwch mewn gwaith cyhoeddus. Gwasanaethodd ar gyrff dysgedig, fel cadeirydd Bwrdd Gwybodau Celtaidd y Brifysgolllywydd Cymdeithas Hanes Môn a Chymdeithas Hynafiaethau Cymru Bibliography. Based on the selective bibliography published by D.

Ellis Evans, ‘Grafton Melville Richards (–)’, Onoma 18 (), – I have introduced a few minor corrections and expansions, and some additions marked *; the latter are mostly items that appeared too late for inclusion by Ellis Evans.

Awduron Cymru: The Oxford Book of Welsh Verse a John Cowper Haf - Chwefror Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, yn arddangos gwaith John Cowper Powys a The Oxford Book of Welsh Verse mewn arddangosfa arbennig dros y misoedd nesaf.

Blwyddyn Cyhoeddi 'Yn y Lhyvyr Hwnn' Gan yr Athro Ifor Williams. Journal of the Welsh Bibliographical Society IV,tt Yn ailbrintiwyd Yn y Lhyvyr Hwnn Syr John Price, ac Oll Synnwyr Pen William Salesbury, y cyntaf gan J.

Davies a'r ail gan J. Gwenogvryn Evans. Yn ôl Mr. Davies, - a dyna farn llyfryddion yn gyffredin - Yn y Lhyvyr Hwnn yw cyntafanedig llyfrau printiedig. Syr Ifor Williams []. Roedd Syr Ifor Williams (16 Ebrill - 4 Tachwedd ) yn un o ysgolheigion mwyaf blaenllaw Cymru.

Ganed ym Mhendinas, Tre-garth, Arfon, 16 Ebrill Bu yn Ysgol Friars ym Mangor am flwyddyn yn unig gan iddo anafu ei gefn a’i gaethiwo i’r gwely am rai blynyddoedd.

Mewn rhifyn o ‘Cymru’r Plant’ ym meddai Syr Ifan, ‘Yn awr mewn llawer pentref, a bron ym mhob tref yng Nghymru, mae’r plant yn chwarae yn Saesneg, yn darllen llyfrau Saesneg, ac yn anghofio mai Cymry ydynt.’ Ar ddechrau’r ugeinfed ganrif er bod dros filiwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru, edrychai’r dyfodol yn reit ddu i.

How to get Office for free. Teachers and learners in maintained schools are able to install the latest Microsoft Office tools at home for free. New online safety guidance. Meddai Iesu wrthi, “Dywedaist y gwir wrth ddweud, ‘Nid oes gennyf ŵr.’ 18 Oherwydd fe gefaist bump o wŷr, ac nid gŵr i ti yw'r dyn sydd gennyt yn awr.

Yr wyt wedi dweud y gwir am hyn.” 19 “Syr,” meddai'r wraig wrtho, “rwy'n gweld dy fod ti'n broffwyd. 20 Yr oedd ein hynafiaid yn addoli ar y mynydd hwn. Y Llyfr yng Nghymru: Welsh Book Studies, Canolfan y Llyfr Aberystwyth / Aberystwyth Centre for the Book, Rhifyn 1,tt Yn ei ragymadrodd sylweddol a huawdl i Destament Newyddy mae'r Esgob Richard Davies o Dyddewi yn gresynu bod cyn lleied o lyfrau wedi'u hargraffu yn Gymraeg hyd at y flwyddyn honno.

Mae Hyd yn fyw yng nghof y cyfansoddwr byd enwog Syr Karl Jenkins - y diwrnod pan laddwyd o bobl, yn cynnwys o blant Ysgol Pantglas, yn nhrychineb : Daniel Bissett. A century after the death of Hedd Wyn, the poet from Trawsfynydd who grew to become one of Wales's greatest icons, the National Poet of Wales Ifor ap Author: Daniel Bissett.

1 Yr oedd rhyw ddyn o'r enw Lasarus yn wael. Yr oedd yn byw ym Methania, pentref Mair a'i chwaer Martha. 2 Mair oedd y ferch a eneiniodd yr Arglwydd ag ennaint, a sychu ei draed â'i gwallt; a'i brawd hi, Lasarus, oedd yn wael.

3 Anfonodd y chwiorydd, felly, neges at Iesu: “Y mae dy gyfaill, syr, yma'n wael.” 4 Pan glywodd Iesu, meddai, “Nid yw'r gwaeledd hwn i fod yn angau i Lasarus. Dyma eiriau'r artist Ifor Owen, Llanuwchllyn, am Eirys Edwards, gwraig sylfaenydd yr Urdd, Syr Ifan ab Owen Edwards. Meddai Mari: "Mi 'nath hi gyfarfod fy nhaid yn dw i'n meddwl, priodi'n.

3 Y Bodleian, Syr John Rhys a'r Darpar Ysgolhaig 4 Dewis Gyrfa: John Morris-Jones a'r Agenda Ieithyddol 5 Yr Athro: Bangor a Llanfair 6 Hynafiaeth yr Orsedd: Yr Ymchwilydd yn Herio Traddodiad 7 John Morris-Jones a'r Eisteddfod Genedlaethol: Athro'r Genedl 8 Caniadau John Morris-Jones () Author: Allan James.

cy NYRS Wel, syr; fy meistres yn y fenyw sweetest Arglwydd, Arglwydd. pan fydd ́twas rhywbeth bach prating, - O, uchelwr there'sa yn y dref, un Paris, a fyddai'n gosod gyllell Fain ar fwrdd, ond mae hi, da enaid, wedi fel lief gweld llyffant, yn llyffant iawn, fel ei weld.

The Dark Side of Love by Rafik Schami, translated by Anthea Bell This monumental novel of forbidden love is an opulent, intricately assembled mosaic of stories. With its Author: Pushpinder Khaneka.

MedSyr, Damascus, Syria. 1, likes 1 talking about this. call us for your new health insurance plan,Followers: K.

Such a fact accords with the thesis enunciated by the Danish existentialist Søren Kierkegaard in his book titled Purity of Heart is to will one thing.

In the second verse of this fine hymn the minister instructs us in the Faith. Meddai Syr John: ‘Mae’r arddull weithiau’n drwsgl ac afrwydd ac mewn mannau hyd yn oed yn ddrwg; ond yn ei.Ifor Owen (3 July – 22 May ) was a Welsh educator who was notable for writing, illustrating and publishing Hwyl, the first children's comic book in the Welsh language Contents 1 Life historyBorn: 3 JulyCefnddwysarn, Wales.Ysgolhaig Cymraeg oedd Syr Ifor Williams (16 Ebrill – 4 Tachwedd ), un o ffigyrau mwyaf blaengar ym myd astudiaethau Celtaidd yng Nghymru yn yr ugeinfed arbenigedd oedd llenyddiaeth Gymraeg gynnar, yn enwedig barddoniaeth Hen chodd y golygiadau safonol o nifer o destunau o bwys, yn enwedig Canu Aneirin, Canu Taliesin a Pedair Cainc y Mabinogi.